Informatie over pakketreizen

Voorlichtingsformulier voor reizigers bij pakketreizen
§ 651a uit het Duitse burgerlijk wetboek

Wij wijzen u erop dat dit een vertaling van de Duitse tekst is en enkel de Duitse versie voor de reisvoorwaarden rechtsgeldig is!

De hier aangeboden combinatie van reisdiensten betreft pakketreizen volgens de Europese richtlijnen (EU) 2015/2302. U kunt dus aanspraak maken op alle Europese rechten die geldig zijn voor pakketreizen. De firma Best-BikeTours GmbH is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de complete pakketreis.

Bovendien beschikt de firma Best-BikeTours GmbH over de volgens het EU-recht verplichte bescherming om de door u betaalde bedragen voor diensten die als gevolg van de insolventie niet zijn verleend, terug te storten en indien het transport in de pakketprijs is inbegrepen, u te repatriëren.

Belangrijkste rechten volgens de richtlijn (EU) 2015/2302

  • Voordat hij de pakketreisovereenkomst afsluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
  • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.
  • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
  • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
  • De reiziger kan der overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
  • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.
  • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen (in der Bondrepubliek Duitsland heet dit recht “Kündigung”).
  • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
  • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
  • Indien de organisator of, in sommige lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Best-BikeTours GmbH heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij R + V Allgemeine Versicherung AG [de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie, bijvoorbeeld een garantiefonds of een verzekeringsmaatschappij]. Wanneer diensten door de insolventie van Best-BikeTours GmbH niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen: R + V Allgemeine Versicherung AG (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, +49 611 533 5859, info@ruv.de)

Website waar u de richtlijn (EU) 2015/2302 vindt:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302

In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies van dit informatieformulier is de oorspronkelijke Duitse tekst gezaghebbend.